משלוחים והחזרות

אספקת המוצרים

תנאי למשלוח המוצר לידי הרוכש יהיה קבלת התשלום בידי המוכר, המוכר ישלח את  המוצרים אותם רכש הקונה לכתובת אותה הזמין בעת הרכישה. לא יותר משלוח למספר יעדים שונים אף אם נרכשו מספר מוצרים וכן לא ישלח המוצר לכתובת אשר שונה מהכתובת בעת ההזמנה.

המשלוח יהיה באמצעות חברת השליחויות ( להלן:”המשנעת”) תקנון החברה המשנעת ותנאיה יחולו על ההזמנה ואספקת המוצר, הזמנה זו תהיה כפופה לה.

משלוחים יבוצעו בין 1-5 ימי עסקים ובמידה ויהיו עיכובים למשלוח, הלקוח יקבל עדכון ויוכל לקבל זיכוי על ההזמנה

בעלי האתר יהיו רשאים, בהתאם לשיקול דעתם להגביל את יעדי האספקה לערים ומרחקים שונים ממקום הפעילות העסקית שלהם. בין היתר ההגבלות למשלוח יחולו על ישובים אלו: ישובים הנכללים בשטחי הרשות ו/או התנחלויות אשר אליהם לא ניתן לשלוח באמצעות החברה המשנעת, ישלח המוצר בהתאם לשיקול דעתו של המוכר בלבד.

זמן האספקה: המועד מקבלת ההזמנה ועד מסירתו לידי הלקוח באמצעות החברה המשנעת, במניין הימים לא יכללו ערבי חג, ימי שבתון, חגים, וסגרים אשר אינם בשליטת בעלי האתר, לעניין זה “יום עסקים” הינו ימי העבודה בין ימי א’-ה’ שאינם נופלים בימים שלא נכללים.

לא ישא בעל האתר בכל אחריות/מחדל/נזק לרבות עיכוב ואי מסירה , אשר נובע ממחדליה של החברה המשנעת.

מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעיל האתר, לא יהיה אחראי לעיכוב באספקת המוצר עקב אירועים אשר אינם בשליטתה, מגיפה, הסגר, שביתה, פיגוע, מלחמה , מבצע צבאי, אסון טבע ו/או כח עליון וכיו”ב.

 

מדיניות ביטול

מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולתקנותיו וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות משרד הבריאות.

במידה ולאחר ביצוע העסקה הרוכש מעוניין לבטל את ההזמנה יש להודיע על כך בכתב באמצעות כתובת המייל הבאה: בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, מספר ההזמנה, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק האישור. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שהרוכש עומד בתנאים שלעיל.

 

ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול באתר, כאמור הרוכש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה.

 

במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל הרוכש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש והוא יכלול את תוית היצרן המקורית המוצמדת לפריט בלבד, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לכתובת הרשומה של מפעיל האתר ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

 

זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

הרוכש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ביחס לפריט הניתן לביטול, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, לא יהא הרוכש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

 

כאמור הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר לכתובת העסק ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, משלוח יעשה לכתובת החברה הרשומה או לחילופין בהגעה עצמית בתיאום מראש בלבד. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, הרוכש לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט). 

 

הזיכוי יינתן לאחר הגעת הפריט למשרדי מפעילת האתר.

ניתן להחזיר את המוצר בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעיל האתר יהא בעל שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת.

מובהר ומודגש כי מוצרים אשר נרכשו במסגרת מבצעים, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות.