מדיניות הפרטיות

כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. 

הרוכש אחד מהמוצרים בחנות באמצעות רכישה אונליין מצהיר  ומתחייב בזאת כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו ותנאיו.

השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמשת לתנאי השימוש והתחייבות של המשתמש לפעול לפיהם.

האתר הינו בבעלות ” ” (להלן: ‘בעלי האתר’) והינו חנות וירטואלית ובעלי האתר ומפעילו שמשרדם הרשום בכתובת (להלן:” ” או ” פותח את ידך – מערכת ההזמנות ” או “מפעיל האתר”),

 

תנאי שימוש באתר ( להלן:”הרכישה”)

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, אין לפגוע ואו לעשות שימוש באתר למטרות אחרות.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטים אישיים , יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של המפעילת האתר ( להלן:” המוכרת “) . פרטים אלו לא יועברו על ידי המוכר ומפעיל האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי , השילוח ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. המוכר משאיר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכשת בעת הרכישה ו/או הגלישה באתר לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ולשימוש שיווקי בעתיד. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

 

התנאים לביצוע הרכישה יהיו בכפוף למילוי מלא של  כל התנאים הבאים:

המוצר אותו בחר הרוכש זמינים במלאי.

ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

העיסקה הושלמה.

הרוכש  עומד בכל אחד מתנאי התקנון ואישר את התקנון.

 

כרטיס האשראי

הרוכש מצהיר שהנו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל (או בעל הרשאה מפורשת ובכתב מאת בעל כרטיס האשראי), רשאי לבצע הזמנה באמצעות האתר. לא ניתן יהיה לבצע רכישה עם כרטיס אשראי שאינו חלק מכרטיסי האשראי אותם מקבל מפעילת האתר.

הרכישה באמצעות האתר אפשרית באמצעות תשלום בכרטיס אשראי אשר המוכר התקשר איתם בהסכם סליקה (להלן: “אמצעי התשלום”).

מפעיל האתר רשאי בכל עת לעדכן את המחירים ולבצע שינויים בתנאים וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר שנמסר לרוכש טרם ביצוע ההזמנה והזנת פרטי כרטיס האשראי.

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר ידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו` ( להלן: “הפרטים” ). העוסק ו/או בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים ו/או שימוש בכרטיס אשראי גנוב ו/או נסיון לפגוע באתר בכל דרך לרבות הזמנה שאין בכוונת המזמינה לרכוש אותה ונועדה לפגוע בעסק כל הפעולות שפורטו ואשר לא פורטו הנם בגדר  עבירה פלילית. נגד המוסר/ת פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות פרטיו האישיים של הרוכש/ת), שמורה לבעלת האתר ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר.

 

המוצרים באתר

כל התמונות באתר הן להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות בפרסום באתר לבין המוצרים אשר יקבל הרוכש. יתכנו שינויים בצבעי המוצרים המצולמים בין מחשב למחשב ו/או טאבלט ו/או מכשיר נייד וכד’ בו משתמש הרוכש לשם גלישה באתר.

מפעיל האתר רשאי לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שיקבעו על ידו ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המפעיל רשאי להפסיק בכל עת כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מיידי וללא מתן הודעה מוקדמת.

 

השלמת העסקה

עם סיום הקלדת פרטי כרטיס האשראי ואישור חברת הסליקה לביצוע העסקה, תשלח לרוכש אישור על השלמת הרכישה באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לפרטים אשר הוזנו ע”י הרוכש. במידה והרכישה לא אושרה מסיבה כל שהיא לרבות ע”י חברות האשראי – תשלח הודעה על כך לרוכש באמצעות כל אחד האמצעים האלקטרוניים המפורטים.

הרוכש יקבל בסמוך להשלמת הרכישה חשבונית באמצעות דואר אלקטרוני, אם מסיבה כל שהיא ובחלוף 48 שעות מביצוע ההזמנה והשלמת הרכישה, לא קיבל הרוכש כל הודעה, חלה החובה על הרוכש ליצור קשר עם בעלי האתר באמצעות שליחת דואר אלקטרוני ו /או פניה למחלקת שירות לקוחות.

למען הסר ספק, מפעיל האתר רשאי לא לאשר/לבטל את ההזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: (1) אם נפלה טעות, בתיאור המוצר או הפריט לרבות מחירו; ו/או (2) במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו; ו/או (3) כאשר ביצוע ההזמנה נעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד להוראות כל דין ו/או (4) אם כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה נחסם או הוגבל לשימוש ו/או (4 ) אם לפי דעת מפעיל האתר, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג’ ו/או (5) בכל מקרה אחר המזכה בביטול על פי דין או מכל סיבה אחרת

 

אספקת המוצרים

תנאי למשלוח המוצר לידי הרוכש יהיה קבלת התשלום בידי המוכר, המוכר ישלח את  המוצרים אותם רכש הקונה לכתובת אותה הזמין בעת הרכישה. לא יותר משלוח למספר יעדים שונים אף אם נרכשו מספר מוצרים וכן לא ישלח המוצר לכתובת אשר שונה מהכתובת בעת ההזמנה.

המשלוח יהיה באמצעות חברת השליחויות ( להלן:”המשנעת”) תקנון החברה המשנעת ותנאיה יחולו על ההזמנה ואספקת המוצר, הזמנה זו תהיה כפופה לה.

משלוחים יבוצעו בין 1-5 ימי עסקים ובמידה ויהיו עיכובים למשלוח, הלקוח יקבל עדכון ויוכל לקבל זיכוי על ההזמנה

בעלי האתר יהיו רשאים, בהתאם לשיקול דעתם להגביל את יעדי האספקה לערים ומרחקים שונים ממקום הפעילות העסקית שלהם. בין היתר ההגבלות למשלוח יחולו על ישובים אלו: ישובים הנכללים בשטחי הרשות ו/או התנחלויות אשר אליהם לא ניתן לשלוח באמצעות החברה המשנעת, ישלח המוצר בהתאם לשיקול דעתו של המוכר בלבד.

זמן האספקה: המועד מקבלת ההזמנה ועד מסירתו לידי הלקוח באמצעות החברה המשנעת, במניין הימים לא יכללו ערבי חג, ימי שבתון, חגים, וסגרים אשר אינם בשליטת בעלי האתר, לעניין זה “יום עסקים” הינו ימי העבודה בין ימי א’-ה’ שאינם נופלים בימים שלא נכללים.

לא ישא בעל האתר בכל אחריות/מחדל/נזק לרבות עיכוב ואי מסירה , אשר נובע ממחדליה של החברה המשנעת.

מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעיל האתר, לא יהיה אחראי לעיכוב באספקת המוצר עקב אירועים אשר אינם בשליטתה, מגיפה, הסגר, שביתה, פיגוע, מלחמה , מבצע צבאי, אסון טבע ו/או כח עליון וכיו”ב.

 

מדיניות ביטול

מדיניות החזרת המוצרים המתוארת להלן הינה בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולתקנותיו וכן בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, לרבות הוראות משרד הבריאות.

במידה ולאחר ביצוע העסקה הרוכש מעוניין לבטל את ההזמנה יש להודיע על כך בכתב באמצעות כתובת המייל הבאה: בהודעת הביטול יש לציין את פרטי הרוכש, מספר ההזמנה, תאריך הקנייה ודרכי התקשרות ליצירת קשר, וכן העתק האישור. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שהרוכש עומד בתנאים שלעיל.

 

ביטול עסקת הרכישה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט – יעשה באמצעות הודעת ביטול באתר, כאמור הרוכש יזוכה בסכום הרכישה כולל דמי המשלוח, בניכוי 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בגין העסקה.

 

במקרה של ביטול עסקת הרכישה מכל סיבה שהיא לאחר שנשלח המוצר אל הרוכש, בתנאי שאריזתו לא נפתחה ולא נעשה בו שימוש והוא יכלול את תוית היצרן המקורית המוצמדת לפריט בלבד, יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו באמצעות השבת המוצר לכתובת הרשומה של מפעיל האתר ובמקרה כאמור מסכום ההחזר ינוכו דמי משלוח ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

 

זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק – לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

 

הרוכש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה ביחס לפריט הניתן לביטול, שלא עקב פגם ו/או אי התאמה, לא יהא הרוכש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, ובנוסף מכל החזרה ינוכו 5% מערך הקנייה או סך של 100 ₪ – הנמוך מביניהם.

 

כאמור הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר שסופק יוחזר לכתובת העסק ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, משלוח יעשה לכתובת החברה הרשומה או לחילופין בהגעה עצמית בתיאום מראש בלבד. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, הרוכש לא יהא זכאי לזיכוי כלשהו (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי- קרדיט). 

 

הזיכוי יינתן לאחר הגעת הפריט למשרדי מפעילת האתר.

ניתן להחזיר את המוצר בהתאם לתקנון זה ועל פי הדין – כל עוד לא נעשה בו שימוש כזה או אחר – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעיל האתר יהא בעל שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת.

מובהר ומודגש כי מוצרים אשר נרכשו במסגרת מבצעים, ניתנים להחזרה/החלפה תוך 48 שעות מיום קבלתם וזאת בהתאם לחוק הגנת הצרכן. למען הסר כל ספק האמור לעיל כפוף ליתר הוראות תקנון זה בדבר הביטולים וההחזרות.

 

מדיניות שירותים ומחירים

כל המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

סך התמורה בו תחוייב הרוכשת מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה”. סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח.

 

הגבלת אחריות

האחריות לטיב הרכישה אינה כוללת את האחריות למידע ו/או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות הרכישה, ואשר אינם ניתנים לשליטה ע”י המוכר. ט.ל.ח

בכל מקרה, חבות המוכר, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין המכירה לא יעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש ו/או הרוכש או בציוד אחר של המשתמש ו/או רוכש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג’ כלשהו שאינו בשליטה של בעלי האתר. בעלי האתר יהא רשאי להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

 

קניין רוחני

השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה.

אתר המוכר מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר. לחנות ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר.

משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של בעלת האתר. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם ( פותח את ידך – מערכת ההזמנות ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

 

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייבת לשפות ולפצות את החנות ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחנות /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש ו/או הרוכש יפצה ו/או ישפה את בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר יגיע אליו והנובעת מהפרת המשתמש ו/או הרוכש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

 

השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה.

 

סודיות ופרטיות

כל פרטיה האישיים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

בעלי האתר לא יעביר את הפרטים האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת החברה המשנעת וספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

בעלי האתר לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש הרוכש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

 

למרות האמור לעיל, בעלי האתר יהא רשאי להעביר את הפרטים האישיים של משתמש/רוכש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש/רוכש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש/רוכש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 

החברה תוכל להשתמש בפרטיה האישיים של המשתמש/רוכש , ללא זיהוי המשתמש/רוכש הספציפית, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 

בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או רוכש למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

מקום השיפוט

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או משתמש ו/או גולש  באתר לבין בעלי האתר בגין פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי  בלבד וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בלוד בלבד.

 

שונות

עיכוב או הימנעות מצידם של בעלי האתר מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון זה, לא יראו אותם כוויתור מפורש ו/או משתמע או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.

 

כל סכום שתחוב החנות למשתמש מכל סיבה שהיא, לא יהא המשתמש /רוכש  זכאי לקזזו מכל סכום שיחוב לחנות, אלא בהסכמתה של החנות, מראש ובכתב.

 

החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם.

בכל פנייה או שאלה ובירור באשר למוצר/ים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של :

דוא“ל:

טלפון :

שעות פעילות שירות לקוחות: בימים א’ עד ה’ בין השעות 09:00 עד 17:00.